Give me some ideas please :-(

Tình hình là hết ý tưởng để viết rồi 😦 . Mấy bài viết trước đều flop một cách thảm hại. Qué, mình viết tệ đến thế sao? :\ Haizz, ai cho tui ý tưởng gì viết đi mà TT.TT . Viết tiếng Anh không được mà tiếng Việt cũng chẳng nên thân o.O What the hell is going on here? Mới cuối tuần mà… Chủ nhật nào cũng post bài lên mà chả ai thèm đọc sao TT.TT . I’m not famous I know 😀 . Well, được mấy bài đầu thôi, mấy bài sau… really, really horrible. Did I write them? o.O Any better ideas guys? :\ Give me some please….