[29/08/2015] A mournful day

Today is a tiring day. I fought with mom this morning and in the afternoon. There was nothing much to say if it wasn’t because of my reactions when she told me to put my hair down for the photoshoot. Of course, because it was pretty hot, I disagreed and gave her a very unpleasant […]

Read More [29/08/2015] A mournful day

[12/08/2015] Đêm

Ấy là lúc người ta đã đi ngủ hết rồi mà mình vẫn còn chưa ngủ. Đơn giản là không ngủ được thôi. Nhiều khi muốn tâm sự với ai đấy lúc đêm khuya, mà sợ mình làm phiền người ta… Thế, cứ tự kỉ một mình như thế, cho đến khi không còn việc gì khác để làm, buồn ngủ, rồi tắt […]

Read More [12/08/2015] Đêm