#13

Số xui này LOL. Mà cũng đúng, hôm nay xui thiệt. Chả biết bao nhiêu lần bị ăn chửi vì cái sự đổ đốn của bản thân rồi. Tức cười thật, đáng ra hôm nay cũng như mọi hôm là đếu thèm nghe đâu, mà đậu má nó, đếu hiểu sao hôm nay xui. Mình […]

Read More #13