#13

Số xui này LOL. Mà cũng đúng, hôm nay xui thiệt. Chả biết bao nhiêu lần bị ăn chửi vì cái sự đổ đốn của bản thân rồi. Tức cười thật, đáng ra hôm nay cũng như mọi hôm là đếu thèm nghe đâu, mà đậu má nó, đếu hiểu sao hôm nay xui.

Mình xấu, ờ thì mình nhìn hình rồi nói xấu, chả có bi quan bi kiếc cái mịa gì hết, vẫn cố níu kéo cho bằng được. Ơ cái *beep* *beep*, bộ xấu thì không được phép nói mình xấu? Đâu ra vậy? Xong còn làm cả một bài thuyết giảng dài ngoằn ngoèo về việc mình phải ra sao, phải như thế nào bla bla. Okay, I gave up. Túm cái quần lại là, mình đíu có nghe cái gì hết. Việc mình là ai, mình như thế nào, đến mình còn không xác định được thì không đến lượt người khác xác định hộ, okay? Không sớm thì muộn rồi cũng phải nhận ra thôi. Mà nếu đã không nhận ra rồi thì mình làm mình tự chịu, mình gánh, không cần người khác phải thương hại hộ. Mình không coi thường ai cả, cũng không phải không muốn học hỏi ai, mà vì mình muốn sau này có thể tự cảm nhận được những điều đấy. Chỉ nghe một cách sáo rỗng, chưa đủ. Thế thôi.

Cuối tuần không yên bình, và có lẽ ngày mai cũng thế.