Điều ước năm mới

Mình muốn chết. Thực sự. Làm ơn. Mình mệt mỏi lắm rồi.

Advertisements