Learning new languages

My major in college is Trading English (which I’m not really sure about what kind of jobs I will get in the future). My whole twelve years of learning just English gave me one precious lesson: Do not ever learn too much, just keep focus on one thing. It’s true, at least for me. I’m […]

Read More Learning new languages

Check-in in the library

Don’t misunderstand. I’m not playing. Definitely not. The whole class has a day off today, but my group has to prepare for our presentation this Thurday, so I have to go to school to set the preparation. I was early, though my groupmates said we would meet at 8 in the morning. So now I […]

Read More Check-in in the library

#5

You know what, college isn’t that cool. The first week was a whole mess. I got into a group and got our group was chosen to give out presentation on the very first week of the semester, which means next week, because the teacher taught the first week. The class is less than in high […]

Read More #5

Ngày đầu tiên đi học

Không lan quyên lắm nhưng hôm nay sinh nhật mình :3 Hay còn gọi là ngày đầu tiên trễ học :))) Ngày thứ hai xách xe máy đến trường mà cũng phải hai lần đi đi về về như con dở. Ngày đầu tiên trở thành sinh viên đại học, định bụng làm sinh viên […]

Read More Ngày đầu tiên đi học

Lại chuyện đi học

Hầy, nói chung là… cảm giác thật khó tả. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình lại thèm cái cảm giác buồn ngủ muốn gục trong lớp như thế :v Cơ mà hôm nay thì được rồi, dù vẫn phải chờ đến ngày mai để được đi học. À, và còn lần đầu tiên đi […]

Read More Lại chuyện đi học

Độc thoại chút nào :)))

Hầy, được rồi, mình biết là sẽ chẳng ai đọc cái thứ kinh khủng này đâu, vì dù sao nó cũng là một phần bí mật của riêng mình. Sau hơn 3 tháng đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng thì mình thật hạnh phúc thông báo rằng mình còn 12 ngày nữa trước khi chính […]

Read More Độc thoại chút nào :)))