#11

Năm mới, niềm vui mới, nhưng nỗi buồn thì vẫn cũ. Bắt đầu mọi thứ sáng sớm bằng vài dòng lảm nhảm tuy không sâu sắc nhưng lại chất chứa cảm xúc của một con bé 18 còn chưa trải đời. Không lên Facebook nữa, sợ rồi, tởn rồi. Có những thứ chẳng thể lấy […]

Read More #11

#NoFacebookChallenge

Cũng không lên Facebook được một ngày rưỡi rồi LOL. Cũng không phải thời gian kỉ lục, cơ mà lần này là lần đầu tự nguyện deactivate Facebook. Nhưng phải công nhận một điều là thoải mái vđ :v Chẳng phải bận tâm đến thiên hạ, chẳng phải thấy những điều chướng tai gai mắt […]

Read More #NoFacebookChallenge

Intolerable

Well, it’s my kind of characteristic, or maybe just the way I look at the world. I am a pretty annoying, yet peaceful person with such unstable mind. Sometimes I may be good to you, but then I explode. Unfortunately it happens quite always and somehow it only appears when I am around my parents, […]

Read More Intolerable

#8

Có lẽ tôi nên thôi viết những thứ nhỏ nhặt ngốc nghếch để mà suy nghĩ về điều gì đó lớn lao hơn. Có lẽ tôi nên thôi giả bộ sâu sắc để thực sự học cách trở nên sâu sắc hơn. Bước đầu tự học làm người lớn, thật khó làm sao. Nhưng tôi […]

Read More #8

Let’s talk about some good time!

Let’s get back to English this time. As too much Vietnamese will make me forget what I’ve learned. Well, finally, I’ve become a real student. I mean, look at the university, isn’t that great? Being an adult, do what you like, and, of course, within a limit, with freedom. But now I’m afraid. I’m afraid […]

Read More Let’s talk about some good time!

[29/08/2015] A mournful day

Today is a tiring day. I fought with mom this morning and in the afternoon. There was nothing much to say if it wasn’t because of my reactions when she told me to put my hair down for the photoshoot. Of course, because it was pretty hot, I disagreed and gave her a very unpleasant […]

Read More [29/08/2015] A mournful day

[10/08/2015] After graduation và những tháng ngày tuyệt vọng

Vầng, cũng như các đồng bào 97er khác, mình đang ngập mặt trong cái đống danh sách tuyển sinh dài lê thê mà phần lớn là các bạn mang danh dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, con thương binh liệt sĩ, những người có công với cách mạng bla bla bla,… Tất nhiên là mình không […]

Read More [10/08/2015] After graduation và những tháng ngày tuyệt vọng