#KingoftheYouthBobbyDay

Ngoi lên đây chỉ vì muốn chúc mừng sanh thần Bốp Buy (mình hay gọi đầy yêu thương là con Bốp :3)

14509_368429806620415_990756652_n
Sanh thần vui vẻ nhé cô gái Bốp Buy :3

Đùa thế thôi chứ thực ra mình hâm mộ mẻ lắm đó :))) Bobby yah, you are so good, Hanbin loves you, JinHwan loves you, YunHyeong loves you, DongHyuk loves you, Chanwoo loves you, JunHoe (will) love you (soon Bobby, I’m pretty sure about that :v), I love you, iKONICs love you. We all love you ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Happy birthday #KingoftheYouth!!!!

P/S: Thực ra sanh nhựt con Bốp là hôm qua cơ, mà chs mình cứ thích viết lố một ngày ._. Is it too late to say sorry now? :”<