#HappyDongDay

Sinh nhật thằng bé này, tự nhiên muốn nói với nó rất nhiều. Dù miệng lúc nào cũng bảo thích cả 7 đứa, cơ mà dưng lại thương thằng nhóc này hơn một chút. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, và cả máu nữa, đều đổ ra cho những ngày tháng được đứng trên sân […]

Read More #HappyDongDay