Ngôn tình hay ngôn lù?

Vốn ta thích đam mỹ cơ mà lâu lâu cũng đổi gió tí, chuyển qua đọc ít ngôn tình cho đỡ loạn óc. Cơ mà ta thấy ngôn tình mà cứ như các tỉ tỉ Tung Của viết ấy, ta chịu không thấu. Hồi trước có nghe vụ Đường Thất đạo văn Đại Phong Quát […]

Read More Ngôn tình hay ngôn lù?