Đầu năm đi cắt tóc =)))

Nói là đầu năm cho sang chớ thật ra bây giờ đã qua mùa quýt cmnr =))) Mà cũng chỉ là đi cắt cho ngắn rồi về nhà bày đặt duỗi cúp vô các kiểu :v Chết rồi, bắt đầu thời kì sống ảo mất rồi 😂😂😂 Mốt chắc chụp đen trắng không quá. Trông ảo […]

Read More Đầu năm đi cắt tóc =)))